Logo sandhall.cz

Sandhall.cz

Běh pro dobrou věc

Proč běhám?

Slovy hlavního hrdiny v nejoblíbenější scéně z filmu Forrest Gump, který již dva roky nepřetržitě běží, vyjma přestávek na uspokojování primárních tělesných potřeb… Na otázku "Pane, proč běháte? Za co běháte? Běháte za světový mír? Běháte za ženská práva? Podporujete bezdomovce? Za zvířata?" odpovídá Forrest Gump "Chtělo se mi běhat. Zkrátka se mi chtělo…". A takhle nějak je to se mnou. Běhám, protože se mi chce. Žádný další důvod k tomu nepotřebuji.

Díky běhání se mi časem sám od sebe změnil pohled na svět a s ním i můj životní styl. Úplně jsem přestal pít alkohol a na svůj nejoblíbenější nápoj povýšil mladý ječmen. Zavrhl jsem konzumaci masa a libuji si v pojídání sóji a všelikých plodin obsahujících chlorofyl v nadstandardním množství. Většina civilního oblečení zmizela v kontejneru na použité ošacení pro potřebné a byla nahrazena oblečením běžeckým. Běh se stal nedílnou součástí mého každodenního života.

Proč běhám pro Nadaci na ochranu zvířat?

Prostřednictvím běhání jsem se rozhodl udělat něco i pro druhé. Když jsem přemýšlel, které minoritě věnovat své úsilí a sympatie, intuitivně jsem se rozhodl, že lidem pomáhá kde kdo. Ale na zvířata, naše malé bratry a sestry, se zapomíná…

Forrest Gump, přes svou původní snahu nic nepropagovat, pomohl řadě lidí… Pokud já inspiruji Vás k podpoře Nadace na ochranu zvířat, věřte, že uděláte správnou věc! A já budu mít konečně pro všechny ty nechápající odpověď na otázku "Proč běháte?"

Osobní vzkaz dárcům a sponzorům

Obracím se na Vás s prosbou o finanční podporu Nadace na ochranu zvířat a to se vší úctou a s ohledem na ty, kteří přispět nemohou. Předem Vám děkuji za jakoukoli částku zaslanou na bankovní účet Nadace na ochranu zvířat, vedený u ČSOB a.s., číslo účtu: 208077066/0300. Na platebním příkazu, prosím, uvádějte variabilní symbol 112800000.

DĚKUJI, ŽE SPOLU S NÁMI POMÁHÁTE ZVÍŘATŮM! BEZ VAŠÍ POMOCI SE NEOBEJDOU!

Štěpán Teplý Štěpán Teplý Štěpán Teplý

Asi nejhorší je napsat pár řádek k tématu, o němž člověk běžně nepřemýšlí…